Kiến nghị ngân sách dành 1.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa mang văn bản bắt buộc Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư sắp xếp khoảng trong khoảng 500 - 1.000 tỷ đồng trong khoảng vốn đầu tư ngân sách trong năm 2016 để ngân hàng Nhà nước có căn cứ tái cấp vốn và cấp bù lãi suất thực hành chính sách nhà ở phường hội.
HoREA vừa có bản kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tới chính sách hỗ trợ sắm, thuê mua nhà ở FLC Star Tower thị trấn hội. Theo Đánh giá của hiệp hội, nguồn vốn dùng cho kế hoạch thực hiện chính sách nhà ở phường hội 5 năm (2016-2020) và hằng năm phụ thuộc vào khả năng chi ngân sách Nhà nước. Năm 2016 được xem là năm đầu tiên thực hiện chính sách mới về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2014.
Sau lúc Bộ xây dựng kiến nghị Chính phủ ủy quyền Bộ Kế hoạch và đầu cơ chủ trì xem xét yêu cầu bố trí 500 - 1.000 tỷ đồng trong khoảng nguồn vốn ngân sách năm 2016 để tái cấp vốn và bù lãi suất nhằm thực hành chính sách nhà ở xã hội, HoREA cũng yêu cầu 1 số vấn đề liên quan.
can hệ đến điều kiện phải gửi tiết kiệm để được vay vốn ưu đãi tậu, thuê đầu tư căn hộ ở phố hội của ngân hàng Chính sách thị trấn hội, Hiệp hội kiến nghị: Người mang nhu cầu mua, thuê đầu tư căn hộ ở xã hội có thể chọn thực hiện việc gửi tiết kiệm hàng tháng từ khi thời khắc ngày nay, hoặc với thể chọn gửi tiết kiệm hàng tháng tính từ lúc ngày ký hợp đồng tín dụng để tìm, thuê mua đất ở phố hội. bắt buộc thời hạn gửi tiết kiệm 12 tháng là đủ điều kiện về việc phải gửi tiết kiệm nếu muốn tìm, thuê mua căn hộ ở thị trấn hội.
Hiệp hội cũng đề xuất lãi suất tiết kiệm bằng mức lãi suất tiết kiệm bình thường đối mang những khoản tiền gửi trên 12 tháng theo quy định của ngân hàng Nhà nước, hợp lý hơn mức lãi suất do nhà băng Chính sách xã hội đề xuất, để khuyến khích người dùng tham gia tạo thêm nguồn lực thực hiện chính sách nhà ở phường hội.
Hiệp hội đề nghị cho người gửi tiết kiệm được hưởng lãi suất cao nhất theo quy định của nhà băng Nhà nước do tiền gửi tiết kiệm nhà ở xã hội sở hữu thuộc tính dài hạn (có nhiều người gửi tiết kiệm sau 1 thời gian dài, với khi lên đến hàng chục năm, mới tới lượt được mua nhà ở phường hội), để khuyến khích gửi tiết kiệm nhà ở phố hội và để người gửi tiết kiệm ko bị thiệt thòi.
Về mức gửi tiết kiệm, Hiệp hội bắt buộc ngân hàng Chính sách xã hội xem xét nên ấn định mức gửi tiết kiệm nhà ở thị trấn hội nhất mực hàng tháng có thể ở mức 500.000 đồng hoặc không quá một triệu đồng thì phù hợp hơn sở hữu khả năng tài chính của người vay.

Website: http://www.flc-startowers.net/